procedury
PROCEDURY 
  1. Polityka   jakości
  2. Procedura Rekrutacji
  3. Skargi marynarskie
  4. Procedura rozpatrywania skarg
certyfikat 

 

 


Armii Krajowej 13/2, 81-372 Gdynia, POLAND,Telephones: +48 58 661-75-64, +48 58 661-25-39, +48 58 661-25-47
V.H.F. Channel 78,Facsimile: +48 58 620-13-05, email: jupiter@jupitershipping.pl