procedury
APPLICATION 

W związku z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29-go sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
nr 101 poz. 926 wraz z późniejszymi zmianami) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jupiter Shipping Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem: 81-372 Gdynia , ul.Armii Krajowej 13/2 w celu udostępnienia tych danych armatorom zagranicznym w ramach działań mających na celu moje zatrudnienie na statkach armatorów zagranicznych. Ponadto wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach,
w szczególności wyrażam zgodę na udostępnianie moich referencji w celu oceny mojej przydatności i kwalifikacji wymaganych przez armatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania tych danych.
Oświadczam, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Jupiter Shipping Services Sp. z o.o. w Gdyni ul.Armii Krajowej 13/2.

Application

 


Armii Krajowej 13/2, 81-372 Gdynia, POLAND,Telephones: +48 58 661-75-64, +48 58 661-25-39, +48 58 661-25-47
V.H.F. Channel 78,Facsimile: +48 58 620-13-05, email: jupiter@jupitershipping.pl