procedury
APPLICATION 

W związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018, o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, Poz.1000) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jupiter Shipping Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem: 81-372 Gdynia , ul.Armii Krajowej 13/2 w celu udostępnienia tych danych armatorom zagranicznym w ramach działań mających na celu moje zatrudnienie na statkach armatorów zagranicznych. Ponadto wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach,
w szczególności wyrażam zgodę na udostępnianie moich referencji w celu oceny mojej przydatności i kwalifikacji wymaganych przez armatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania tych danych.
Oświadczam, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.


Application

Klauzula informacyjna

 


Armii Krajowej 13/2, 81-372 Gdynia, POLAND,Telephones: +48 58 661-75-64, +48 58 661-25-39, +48 58 661-25-47
V.H.F. Channel 78,Facsimile: +48 58 620-13-05, email: jupiter@jupitershipping.pl